slocnacalne

About slocnacalne

מערכת עידוד עובדים שקופה. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בקריות, רש – צור עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ותן ללקוחותינו לתת לשירותים רמה טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק צו העובד, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר מיועד רק לאיזון העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top