porsasstara

About porsasstara

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע על ההכרזה על הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על מאזן העובדים. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור עבודה טובה עם רווחים רציניים, וספק ללקוחות עשירים את השירותים ישירות באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top