mallmiseluc

About mallmiseluc

מערכת אמינה של פרסי עובדים. העובדים משאירים את החיובים שלהם מהלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית בקריות – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה משמעותית, וספק ללקוחות מאובטחים נכסים טובים יותר אך ורק. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן היא על כתפי העובד. העלות המשוערת של רכושם היומיומי של נדל"ן בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top