lutalllsecraj

About lutalllsecraj

מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, והלקוחות שלנו עושים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית ולקוחותינו יהפכו לרווחיים.עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על חשבון העובדת. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top