liiplugerlo

About liiplugerlo

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן בדיוק למאזן העובד. העלות הממוצעת של שכר דירה יומי של דירה בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי תל אביב – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים להציע שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכסים הטובים ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.
Go to Top